Wednesday, July 17, 2013

Alfred Nobel

a very good raise on Alfred Nobel excellent, very lumbering worded Alfred Nobel Han har kallats en av de största uppfinnarna i världshistorien! Och nästan alla i hela världen känner creationger honom! ALFRED NOBEL! Alfred Bernard Nobel föddes I expectant of Sweden den 21 Oktober 1833. Hans släkt hette från början Nobelius och Alfreds far Im humanuel Nobel trodde att detta namn härstammade ifrån en engelsk präst som invandradiane till Sverige, clutch detta skulle sedan visa sig vara helt fel. När man började forska vidare på området I början av 1920-talet så kunde man spåra släkten ända tillbaka till 1600-talet. lair förste personen som man känner till som har släktnamnet Nobelius, var Petri Olai Nobelius. Namnet är en latiniserad form av släktens hemort Nöbbelöv som ligger I Skåne. Alfreds far jobbade inom vapenindustrin och åkte 1837 till Åbo för att sälja trampminor. Han lämnade då Alfreds mor Andriette ensam med Alfred och hans två bröder I Stockholm. De fick det mycket svårt. När läget blev mycket kritisk fick Alfred och hans bröder som hette Robert och Ludvig hjälpa till med försörjningen genom att sälja svavelstickor på Norrmalmstorg. Detta var en början för de tre Nobelarna som affärs- och finansmän. 1842 åkte Andriette och pojkarna till S:t Petersburg för att hälsa på Immanuel som hade flyttat hit.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Men Alfred blev kvar här och han fick sin utbildning här men det skall dkg inte gå in på närmare nu. Om man bortser ifrån en del småresor som Alfred gjorde så bodde han I S:t Petersburg ända fram till 1863. I S:t Petersburg kom Alfred för första gången I kontakt med nitroglycerinet. Han blev mycket fascinerad av det eftersom det har mycket förrädiska egenskaper. T.ex. att det kan explodera när man framställer det. Efter en rad långa och riskfyllda experiment hade Alfred fått fram en metod... If you requirement to get a good essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment